Ogłoszenie o pracę – Pracownik administracyjno kadrowy

Wartościowi pracownicy
Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami
Optymalizacja wpłat do PFRON